Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2008 - Barwa wskaźników w roztworach kwasów, soli i zasad

Barwa wskaźników w roztworach kwasów, soli i zasad

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2008

Wróć do listy

Dysponujesz trzema probówkami, w których znajdują się wodne rozcieńczone roztwory wodorotlenku sodu, kwasu azotowego(V) oraz azotanu(V) sodu. Nie wiesz jednak, który roztwór znajduje się w której probówce.

a) Spośród następujących wskaźników kwasowo-zasadowych wybierz jeden, za pomocą którego można określić zawartość każdej probówki:

fenoloftaleina, oranż metylowy, papierek uniwersalny.

Wybrany wskaźnik:

b) Napisz przewidywane obserwacje, wpisując do tabeli barwy, jakie wybrany wskaźnik przybiera w badanych roztworach.

Barwa wskaźników w roztworach kwasów, soli i zasad