Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2008 - Reakcja tlenku chromu z węglanem potasu w obecności tlenu.

Reakcja tlenku chromu z węglanem potasu w obecności tlenu.

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2008

Wróć do listy

Tlenek chromu(III) stapiany z węglanem potasu w obecności tlenu przekształca się w chromian(VI) potasu. Reakcja ta zachodzi według schematu:

Reakcja tlenku chromu z węglanem potasu w obecności tlenu.

a) Dobierz współczynniki stechiometryczne w równaniu tej reakcji, stosując metodę bilansu elektronowego.

Bilans elektronowy:

Równanie reakcji:

b) Napisz wzór substancji, która w tej reakcji pełni rolę utleniacza, i wzór substancji, która pełni rolę reduktora.

Utleniacz:

Reduktor: