Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2008 - Zawartość nadtlenku wodoru w perhydrolu.

Zawartość nadtlenku wodoru w perhydrolu.

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2008

Wróć do listy

Oblicz, ile gramów nadtlenku wodoru znajduje się w 100 cm3 perhydrolu. Gęstość perhydrolu wynosi 1,11 g/cm3.

Zawartość nadtlenku wodoru w perhydrolu.