Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2008 - Redukcja butanonu wodorem w obecności katalizatora.

Redukcja butanonu wodorem w obecności katalizatora.

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2008

Wróć do listy

Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) alkoholu powstałego w wyniku redukcji butanonu wodorem w obecności katalizatora.

Redukcja butanonu wodorem w obecności katalizatora.