Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2005 - Typ wiązania chemicznego na podstawie różnicy elektroujemności

Typ wiązania chemicznego na podstawie różnicy elektroujemności

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2005

Wróć do listy

Określ, na podstawie różnicy elektroujemności pierwiastkw, typ wiązania w związkach: KBr i HBr.

Typ wiązania w KBr

Typ wiązania w HBr