Chemia: 2010 MAJ PODSTAWA - Zadanie 13

Zadanie 13

2010 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 13. (2 pkt)

Korzystając z tabeli rozpuszczalności, zaprojektuj doświadczenie umożliwiające odróżnienie umieszczonych w oddzielnych, nieoznakowanych probówkach dwóch wodnych roztworów: chlorku baru (BaCl2) i chlorku potasu (KCl).

a) Wybierz z podanego poniżej zestawu wodnych roztworów substancji jeden odczynnik potrzebny do przeprowadzenia doświadczenia i napisz jego wzór.

Zadanie 13

Wzór wybranego odczynnika: ………………………………………………………………………………………..

b) Napisz, co zaobserwowano w każdej z probówek po dodaniu wybranego odczynnika.

Probówka z roztworem BaCl2: ………………………………………………………………………………………..

Probówka z roztworem KCl: …………………………………………………………………………………………..