Chemia: 2010 MAJ PODSTAWA - Zadanie 18

Zadanie 18

2010 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 18. (3 pkt)

Po delikatnym ogrzaniu węgiel reaguje ze stężonym roztworem kwasu azotowego(V) zgodnie ze schematem:

Zadanie 18

a) Dobierz i uzupełnij współczynniki stechiometryczne w podanym wyżej schemacie reakcji, stosując metodę bilansu elektronowego.

Bilans elektronowy:

Zadanie 18

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Równanie reakcji:

Zadanie 18

b) Podaj stosunek molowy utleniacza do reduktora.

Stosunek molowy utleniacza do reduktora: ……………………. : ……………………….