Chemia: 2010 MAJ PODSTAWA - Zadanie 19

Zadanie 19

2010 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 19. (2 pkt)

W wyniku całkowitego spalenia 1 mola cząsteczek węglowodoru X powstały 2 mole cząsteczek wody i 3 mole cząsteczek tlenku węgla(IV).

a) Napisz, stosując wzór sumaryczny w ęglowodoru X, równanie opisanej reakcji spalania.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

b) Narysuj wzór półstrukturalny (grupowy) węglowodoru, który może być związkiem X.

Zadanie 19