Chemia: 2010 MAJ PODSTAWA - Zadanie 25

Zadanie 25

2010 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 25. (2 pkt)

W wysokiej temperaturze w obecności Al2O3 alkohole ulegają reakcji dehydratacji (odwodnienia). Podczas dehydratacji nasyconych alkoholi (alkanoli) o wzorze ogólnym

Zadanie 25

oprócz wody powstaje mieszanina nierozgałęzionych alkenów, które są względem siebie izomerami konstytucyjnymi.

Zadanie 25

Narysuj wzory półstrukturalne (grupowe) dwóch alkenów będących izomerami konstytucyjnymi, które mogą powstać w wyniku dehydratacji butan-2-olu.

Zadanie 25