Chemia: 2010 MAJ PODSTAWA - Zadanie 26

Zadanie 26

2010 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy
Zadanie 26

Zadanie 26. (1 pkt)

Na podstawie analizy danych zawartych w informacji wprowadzającej sformułuj wniosek, który określa związek pomiędzy długością łańcucha węglowego a lotnością kwasów karboksylowych.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….