Chemia: 2010 MAJ PODSTAWA - Zadanie 27

Zadanie 27

2010 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy
Zadanie 27

Zadanie 27. (1 pkt)

Ustal, który z kwasów karboksylowych wymienionych w informacji wprowadzającej jest najlepiej rozpuszczalny w wodzie, i napisz jego wzór półstrukturalny (grupowy).

…………………………………………………………………………………………………………………………………….