Chemia: 2010 MAJ PODSTAWA - Zadanie 30

Zadanie 30

2010 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 30. (3 pkt)

Przeanalizuj poniższe schematy przedstawiające trzy reakcje chemiczne i wpisz wzory brakujących substratów lub produktów. Związki organiczne przedstaw za pomocą wzorów półstrukturalnych (grupowych).

Zadanie 30