Chemia: 2010 MAJ PODSTAWA - Zadanie 31

Zadanie 31

2010 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 31. (2 pkt)

Aminy alifatyczne otrzymuje się w reakcji chlorowcopochodnych węglowodorów z amoniakiem. Przemianę tę przeprowadza się dwuetapowo. W pierwszym etapie powstaje sól amoniowa RNH+ 3 Cl−. W drugim etapie powstałą sól poddaje się działaniu NaOH.

Zadanie 31

Napisz, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, równania reakcji przedstawiające dwuetapowy proces otrzymywania metyloaminy.

Etap I: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Etap II: …………………………………………………………………………………………………………………………