Chemia: 2010 MAJ PODSTAWA - Zadanie 32

Zadanie 32

2010 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 32. (1 pkt)

Oceń prawdziwość poniższych zdań i uzupełnij tabelę. Wpisz literę P, jeżeli uznasz zdanie za prawdziwe, lub literę F, jeżeli uznasz je za fałszywe.

Zadanie 32