Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2010 - Reaktywność sodu i litu.

Reaktywność sodu i litu.

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2010

Wróć do listy

Lit i sód to aktywne metale, które w związkach chemicznych przyjmują stopień utlenienia I.
Reakcje litu i sodu z chlorem i siarką przebiegają podobnie – ich produktami są odpowiednie
chlorki oraz siarczki. Reakcją, która odróżnia lit od sodu, jest utlenianie obu metali
w strumieniu tlenu. Lit tworzy w tych warunkach tlenek o wzorze Li2O, a sód – nadtlenek
o wzorze Na2O2. Oba metale reagują z wodą, przy czym reakcja sodu z wodą przebiega
gwałtowniej niż reakcja litu z wodą.

Ustal, który z metali (lit czy sód) jest mniej reaktywny, i napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji tego metalu z wodą.