Chemia: 2010 MAJ PODSTAWA - Zadanie 8

Zadanie 8

2010 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 8. (1 pkt)

Wśród substancji o wzorach:

Zadanie 8

znajduje się substrat X oraz produkt Y reakcji opisanej schematem:

Zadanie 8

Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji zilustrowanej schematem, zastępując litery X i Y wzorami substancji wybranymi spośród podanych w informacji (pamiętaj o uzgodnieniu współczynników stechiometrycznych).

…………………………………………………………………………………………………………………………………….