Chemia: 2011 MAJ PODSTAWA - Zadanie 12

Zadanie 12

2011 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 12. (1 pkt)

Spośród soli o wzorach: K2CO3, MgSO3, Na2SO4, Ca(NO2)2, AlCl3 wybierz tę, której aniony mają właściwości redukujące, a kationy mają konfigurację elektronową argonu.

Napisz jej wzór.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….