Chemia: 2011 MAJ PODSTAWA - Zadanie 17

Zadanie 17

2011 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy
Zadanie 17

Zadanie 17. (2 pkt)

Powstający w probówce III bezbarwny gaz wprowadzono do zlewki, w której znajdował się wodny roztwór wodorotlenku wapnia.

a) Napisz, co zaobserwowano podczas tego doświadczenia.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

b) Przedstaw w formie cząsteczkowej równanie reakcji zachodzącej w zlewce.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….