Chemia: 2011 MAJ PODSTAWA - Zadanie 18

Zadanie 18

2011 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 18. (3 pkt)

W trzech probówkach oznaczonych numerami I, II i III znajdują się oddzielnie wodne roztwory następujących substancji: NaCl, MgCl2, CuCl2. Przeprowadzono doświadczenie, podczas którego do każdej probówki dodano wodny roztwór NaOH, i w tabeli zanotowano obserwacje.

Zadanie 18

a) Napisz wzór chemiczny substancji, której roztwór znajdował się w probówce III przed dodaniem wodnego roztworu NaOH.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

b) Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji zachodzącej w probówce I.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

c) Wyjaśnij, dlaczego odparowanie nie jest odpowiednią metodą, którą można zastosować do oddzielenia powstałego w probówce II osadu od pozostałych składników mieszaniny poreakcyjnej.

……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….