Chemia: 2011 MAJ PODSTAWA - Zadanie 20

Zadanie 20

2011 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy
Zadanie 20

Zadanie 20. (2 pkt)

W reakcji 2-metylopropanu z bromem przebiegającej pod wpływem promieniowania ultrafioletowego powstała mieszanina izomerycznych monobromopochodnych.

Ustal, ile izomerów powstanie w wyniku opisanej przemiany. Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) jednego izomeru oraz podaj jego nazwę systematyczną.

Liczba powstałych izomerów: …………………..

Zadanie 20