Chemia: 2011 MAJ PODSTAWA - Zadanie 21

Zadanie 21

2011 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy
Zadanie 21

Zadanie 21. (2 pkt)

a) Stosując wzory sumaryczne związków organicznych, napisz równanie reakcji bromu z n-butanem (zmieszanych w stosunku objętościowym 1 : 1) przebiegającej pod wpływem promieniowania ultrafioletowego w temperaturze około 100 ºC.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

b) Podaj wzór półstrukturalny (grupowy) głównego produktu tej przemiany.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….