Chemia: 2011 MAJ PODSTAWA - Zadanie 22

Zadanie 22

2011 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy
Zadanie 22

Zadanie 22. (1 pkt)

Spośród przedstawionych poniżej wzorów wybierz i podkreśl ten, który przestawia węglowodór X.

Zadanie 22