Chemia: 2011 MAJ PODSTAWA - Zadanie 29

Zadanie 29

2011 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy
Zadanie 29

Zadanie 29. (2 pkt)

Napisz, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, równanie reakcji otrzymywania związku A z etynu oraz równanie reakcji otrzymywania związku B ze związku A.

Równanie reakcji otrzymywania związku A:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Równanie reakcji otrzymywania związku B:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….