Chemia: 2011 MAJ PODSTAWA - Zadanie 30

Zadanie 30

2011 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy
Zadanie 30

Zadanie 30. (1 pkt)

Jeden mol etynu poddano przemianom prowadzącym do powstania chloroetanu.

Korzystając z informacji, wybierz i podkreśl wiersz A–D, w którym poprawnie zapisano wzory i liczby moli nieorganicznych substratów przemian oznaczonych na schemacie numerami 1 i 2.

Zadanie 30