Chemia: 2012 MAJ PODSTAWA - Zadanie 11

Zadanie 11

2012 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy
Zadanie 11

Zadanie 11. (2 pkt)

Zadanie 11

a) Oszacuj okres półtrwania izotopu oznaczonego numerem 2.

Okres półtrwania izotopu oznaczonego numerem 2 wynosi około ……………………………… dni.

Zadanie 11

b) Oszacuj, ile miligramów izotopu oznaczonego numerem 3 uległo rozpadowi w czasie 8 dni.

W czasie 8 dni uległo rozpadowi ……………….. mg izotopu oznaczonego numerem 3.