Chemia: 2012 MAJ PODSTAWA - Zadanie 12

Zadanie 12

2012 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 12. (1 pkt)

W oddzielnych probówkach przygotowano wodne roztwory następujących substancji:

Zadanie 12

Zbadano przewodnictwo elektryczne oraz odczyn otrzymanych roztworów. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wpisz do tabeli literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli jest fałszywe.

Zadanie 12