Chemia: 2012 MAJ PODSTAWA - Zadanie 12

Zadanie 12

2012 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 12. (1 pkt)

W oddzielnych probówkach przygotowano wodne roztwory następujących substancji:

Zadanie 12

Zbadano przewodnictwo elektryczne oraz odczyn otrzymanych roztworów. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wpisz do tabeli literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli jest fałszywe.

Zadanie 12

793 790 445 dawidwyrozebski@gmail.com
Skontaktuj się w sprawie rekrutacji