Chemia: 2012 MAJ PODSTAWA - Zadanie 25

Zadanie 25

2012 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 25. (2 pkt)

Poniżej przedstawiono wzory sześciu jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów.

Zadanie 25

Uzupełnij zdania, wpisując numery, którymi oznaczono wzory odpowiednich związków.

Zadanie 25

1. Związek I jest izomerem związku …………… .

Zadanie 25

2. Związek II powstaje w wyniku reakcji związku …………… ze związkiem …………… .

Zadanie 25

3. Wodny roztwór związku …………… ma odczyn zasadowy.

Zadanie 25

4. Produktem redukcji związku VI jest związek …………… .