Chemia: 2012 MAJ PODSTAWA - Zadanie 26

Zadanie 26

2012 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 26. (2 pkt)

Przeanalizuj poniższe schematy przedstawiające trzy reakcje chemiczne, którym ulegają pochodne węglowodorów, i wpisz wzory półstrukturalne (grupowe) produktów organicznych.

Zadanie 26