Chemia: 2012 MAJ PODSTAWA - Zadanie 6

Zadanie 6

2012 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 6. (2 pkt)

Katalityczne utlenianie amoniaku przebiega zgodnie z równaniem

Zadanie 6

a) Określ stosunek objętościowy i masowy substratów i produktów tej reakcji, jeżeli przebiega ona w warunkach, w których wszystkie reagenty są gazami.

Zadanie 6

b) Ustal liczbę moli tlenu cząsteczkowego potrzebną do powstania 20 moli tlenku azotu(II).

Liczba moli tlenu: ……………………..