Chemia: 2013 MAJ PODSTAWA - Zadanie 14

Zadanie 14

2013 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 14. (2 pkt)

W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące zależności rozpuszczalności glukozy w wodzie od temperatury.

Zadanie 14

Korzystając z informacji, wybierz i podkreśl w każdym nawiasie poprawne uzupełnienie poniższych zdań.

1. Po dodaniu 90 gramów glukozy do 100 gramów wody o temperaturze 18 oC i ogrzaniu całości do temperatury 25 oC otrzymano roztwór ( nasycony / nienasycony ).

2. Stężenie procentowe (w procentach masowych) nasyconego wodnego roztworu glukozy jest równe 47,6% w temperaturze około ( 20 oC / 40 oC / 60 oC ).