Chemia: 2013 MAJ PODSTAWA - Zadanie 17

Zadanie 17

2013 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 17. (1 pkt)

W celu przeprowadzenia doświadczenia przygotowano wodne roztwory substancji o wzorach: HNO3, H2SO4, KOH, NaOH. Stężenia molowe wszystkich roztworów były jednakowe i wynosiły 0,1 mol/dm3 . Przebieg doświadczenia zilustrowano na poniższym rysunku, na którym zaznaczono ilości użytych roztworów.

Zadanie 17

Po wykonaniu doświadczenia w rozworach otrzymanych w probówkach I i II zanurzono żółty uniwersalny papierek wskaźnikowy.

Określ barwę uniwersalnego papierka wskaźnikowego w tych roztworach.

Probówka I: ………………………………………………………………………………………………………………….

Probówka II: …………………………………………………………………………………………………………………