Chemia: 2013 MAJ PODSTAWA - Zadanie 18

Zadanie 18

2013 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 18. (4 pkt)

Pewien roztwór zawiera kationy: Al 3+ , Pb 2+ i Mg 2+ oraz aniony NO3- .

Korzystając z tabeli rozpuszczalności, zaprojektuj dwuetapowe doświadczenie umożliwiające usunięcie z badanej próbki jonów

Zadanie 18

Korzystając z tabeli rozpuszczalności, zaprojektuj dwuetapowe doświadczenie umożliwiające usunięcie z badanej próbki jonów Al 3+ i Pb 2+ oraz pozostawienie jonów Mg 2+

a) Wybierz z podanego poniżej zestawu wodnych roztworów substancji

Zadanie 18

dwa odczynniki potrzebne do przeprowadzenia doświadczenia i uzupełnij poniższe schematy, wpisując w odpowiednie miejsca wzory użytych odczynników. W pierwszym etapie doświadczenia należy usunąć wybranym odczynnikiem tylko jony Pb 2+ . W drugim etapie doświadczenia należy usunąć jony Al 3+ .

Zadanie 18 Zadanie 18

b) Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji, które zaszły podczas każdego z etapów doświadczenia.

Etap I: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Etap II: …………………………………………………………………………………………………………………………