Chemia: 2013 MAJ PODSTAWA - Zadanie 26

Zadanie 26

2013 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 26. (2 pkt)

Zaprojektuj doświadczenie, które pozwoli odróżnić alkohol monohydroksylowy o wzorze

Zadanie 26

od alkoholu polihydroksylowego o wzorze

Zadanie 26

a) Uzupełnij schemat doświadczenia, wpisując nazwę użytego odczynnika wybranego z podanej listy:

Zadanie 26

b) Napisz, jakie obserwacje potwierdzą, że do probówki I wprowadzono etanol, a do probówki II etano-1,2-diol.

Probówka I: …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Probówka II: …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….