Chemia: 2013 MAJ PODSTAWA - Zadanie 29

Zadanie 29

2013 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 29. (2 pkt)

W wyniku reakcji etanolu z nasyconym kwasem monokarboksylowym, prowadzonej w obecności kwasu siarkowego(VI), tworzy się ester, w którego cząsteczce stosunek liczby atomów węgla do liczby atomów tlenu wynosi 2 : 1.

Zadanie 29

a) Ustal liczbę atomów węgla w cząsteczce opisanego estru.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

b) Napisz, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, równanie opisanej przemiany. W równaniu zaznacz warunki, w jakich zachodzi ta reakcja.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….