Chemia: 2013 MAJ PODSTAWA - Zadanie 30

Zadanie 30

2013 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 30. (1 pkt)

Poniższy schemat ilustruje ciąg przemian chemicznych.

Zadanie 30

Korzystając z informacji, oceń prawdziwość poniższych zdań. Wpisz literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli jest fałszywe.

Zadanie 30