Chemia: 2013 MAJ PODSTAWA - Zadanie 6

Zadanie 6

2013 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy
Zadanie 6

Zadanie 6. (2 pkt)

Korzystając z informacji wprowadzającej, wybierz i napisz

a) wzory tych gazów, których gęstość jest większa od gęstości powietrza

Zadanie 6

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

b) wzór gazu, który jest najlepiej rozpuszczalny w wodzie.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….