Chemia: 2013 MAJ PODSTAWA - Zadanie 9

Zadanie 9

2013 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy
Zadanie 9

Zadanie 9. (1 pkt)

Uzupełnij poniższe zdanie. Wybierz i podkreśl właściwe określenie spośród podanych w nawiasie.

Reakcja otrzymywania wapna gaszonego jest przemianą egzotermiczną, co oznacza, że
podczas tej przemiany energia w postaci ciepła jest ( pochłaniana / wydzielana ).