Chemia: 2013 MAJ PODSTAWA - Zadanie 8

Zadanie 8

2013 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy
Zadanie 8

Zadanie 8. (2 pkt)

Korzystając z powyższej informacji, napisz w formie cząsteczkowej równania reakcji .

a) otrzymywania wapna gaszonego.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

b) twardnienia zaprawy wapiennej.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….