Chemia: 2014 MAJ PODSTAWA - Zadanie 10

Zadanie 10

2014 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 10. (1 pkt)

Pierwiastki X i Y tworzą związek chemiczny o następującym wzorze elektronowym:

Zadanie 10

Poniżej przedstawiono wzory sumaryczne pięciu związków chemicznych.

Podkreśl wzory wszystkich związków, których budowę ilustruje powyższy wzór elektronowy.

Zadanie 10