Chemia: 2014 MAJ PODSTSWA - Zadanie 12

Zadanie 12

2014 MAJ PODSTSWA

Wróć do listy
Zadanie 12

Zadanie 12. (2 pkt)

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i podkreśl jedno określenie spośród podanych w nawiasach.

1. Rozpuszczalność tlenu i tlenku siarki(IV) (maleje / rośnie / nie zmienia się) w miarę
obniżania temperatury.

2. Tlen (jest dobrze / jest słabo / nie jest) rozpuszczalny w wodzie.