Chemia: 2014 MAJ PODSTAWA - Zadanie 27

Zadanie 27

2014 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy
Zadanie 27

Zadanie 27. (1 pkt)

Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji alaniny z wodorotlenkiem sodu. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) reagentów organicznych.

……………………………………………………………………………………………………………………………………