Chemia: 2014 MAJ PODSTAWA - Zadanie 29

Zadanie 29

2014 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 29. (2 pkt)

Oblicz stężenie molowe roztworu glukozy, wiedząc, że w 0,1 dm3 tego roztworu znajduje się 3,6 grama glukozy. Przyjmij masę molową glukozy M = 180 g · mol–1.

Zadanie 29