Chemia: 2014 MAJ PODSTAWA - Zadanie 8

Zadanie 8

2014 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy
Zadanie 8

Zadanie 8. (2 pkt)

Szereg aktywności metali tworzą metale i wodór ułożone według ich podatności na utlenianie, czyli według zdolności tworzenia jonów naładowanych dodatnio. Każdy pierwiastek jest reduktorem kationów wszystkich pierwiastków położonych po jego prawej stronie w tym szeregu. Poniżej przedstawiono fragment szeregu aktywności metali.

Zadanie 8

a) Wskaż metal (cynk Zn albo miedź Cu), z którego wykonaną blaszką należy zanurzyć w wodnym roztworze chlorku cyny(II), aby wydzieliła się cyna metaliczna. Uzupełnij schemat doświadczenia, wpisując symbol wybranego metalu.

Zadanie 8

b) Napisz w formie jonowej równanie reakcji chemicznej, która zachodzi w czasie doświadczenia.

……………………………………………………………………………………………………………………………………