Chemia: 2015 MAJ PODSTAWA - Zadanie 10

Zadanie 10

2015 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Informacja do zadań 7.–10.

Wykonano eksperyment, którego przebieg zilustrowano na rysunku.

Zadanie 10

Zadanie 10. (1 pkt)

Szybkość reakcji zachodzącej w czasie opisanego doświadczenia jest niewielka.

Wymień dwa sposoby zmiany warunków wykonania doświadczenia, w których wyniku
szybkość zachodzącej reakcji będzie większa.

1. sposób: …………………………………………………………………………………………………………………….

2. sposób: …………………………………………………………………………………………………………………….