Chemia: 2015 MAJ PODSTAWA - Zadanie 13

Zadanie 13

2015 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 13. (2 pkt)

Zadanie 13

Masa jodu stanowi 3% masy jodyny.

Oblicz, ile gramów jodu należy użyć, aby otrzymać 100,0 cm3
jodyny, której gęstość jest
równa 0,8 g · cm–3. Wynik zaokrąglij do pierwszego miejsca po przecinku.

Zadanie 13