Chemia: 2015 MAJ PODSTAWA - Zadanie 14

Zadanie 14

2015 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 14. (1 pkt)

Spośród związków chemicznych, których wzory przedstawiono poniżej, wybierz te,
które dysocjują na jony pod wpływem wody. Podkreśl wzory wybranych związków.

Zadanie 14