Chemia: 2015 MAJ PODSTAWA - Zadanie 19

Zadanie 19

2015 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy
Zadanie 19

Zadanie 19. (3 pkt)

19.1. Uzupełnij schemat − wpisz stopnie utlenienia cynku i arsenu.

Zadanie 19

19.2. W odpowiednie pola wpisz liczbę elektronów pobranych (poprzedzoną znakiem
„+”) oraz liczbę elektronów oddanych (poprzedzoną znakiem „−”).

Zadanie 19

19.3. Uzupełnij współczynniki stechiometryczne w podanym schemacie reakcji.

Zadanie 19