Chemia: 2015 MAJ PODSTAWA - Zadanie 25

Zadanie 25

2015 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 25. (2 pkt)

Tworzywa polimerowe wymienione w poniższej tabeli można przedstawić w następujący
sposób (fragment –Z oznacza łańcuch boczny, atom wodoru lub atom chlorowca):

Zadanie 25

Uzupełnij tabelę − wpisz brakujące wzory fragmentów –Z lub wzory ogólne polimerów.

Zadanie 25