Chemia: 2015 MAJ PODSTAWA - Zadanie 26

Zadanie 26

2015 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 26. (3 pkt)

Poniżej przedstawiono schemat ciągu reakcji z udziałem etenu.

Zadanie 26

Napisz równania reakcji 1.–3. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków
organicznych.

Równanie reakcji 1.:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Równanie reakcji 2.:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Równanie reakcji 3.:

……………………………………………………………………………………………………………………………………