Chemia: 2015 MAJ PODSTAWA - Zadanie 27

Zadanie 27

2015 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy
Zadanie 27

Zadanie 27. (2 pkt)

Mleczan magnezu otrzymuje się w wyniku reakcji węglanu magnezu z kwasem mlekowym
(sposób I) lub tlenku magnezu z kwasem mlekowym (sposób II).

Napisz w formie cząsteczkowej równania reakcji otrzymywania mleczanu magnezu
opisanymi sposobami. Pamiętaj, że w reakcji węglanu magnezu z kwasem mlekowym
jednym z produktów jest gaz.

Sposób I:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Sposób II:

……………………………………………………………………………………………………………………………………